Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
- Folketingsmedlem
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Søgning
2004 3. september - Skatteloft er ren luft.

Af Lykke Outzen, konservativ Folketingskandidat i Sorø-kredsen
 
Socialdemokraternes og Radikale Venstres udspil om et skatteloft vil kunne mærkes – både i familierne og i erhvervslivet. SR har jo erklæret, at de vil sende regningen for et skatteloft til erhvervslivet, men selv deres ambitioner om at sænke skatten på den sidst tjente krone vil i sidste ende betyde et lavere rådighedsbeløb for den enkelte familie. Indrømmet, at skattestoppet er ved at være for stejlt, og det vil nok også blive lettet efter næste folketingsvalg, men SR’s skattereform vil utvivlsomt rokere så meget rundt, at alle bliver tabere i stedet for vindere. En idé om, at afgifter, brugerbetalinger og boligskat ikke må hæves mere end med den samme procentsats som de gennemsnitlige lønninger i Danmark, vil hurtigt medføre, at den sidst tjente krone vil blive opslugt af inflation, moms og andre statslige afgifter og skatter, og der vil ikke længere blive en lettelse efter en årlig lønstigning.

Nej – hold hellere fast i De Konservatives løfte om skattelettelser. Det har konkret vægtet i lønningsposen, og der er ikke sket nogen forringelse af velfærden imens.

2004 26. august - Børns sygedage.

Af Lykke Outzen, konservativ Folketingskandidat i Sorø-kredsen
 
Man skal til at passe på, hvor langt man vil gå i krav til nye overenskomster. For noget tid siden forlød det, at LO vil stille krav om ubegrænset frihed til at passe syge børn. Det er da et flot ønske, som de fleste forældre nok vil sætte stor pris på.

Det er klart, at det ikke er sjovt at skulle tage på arbejde efter sit barns første sygedag, når barnet stadig er sygt, og det kan have været svært at skaffe pasning til barnet, men efterhånden må man også erkende, at der er skabt gode mulighed for forældre. Ved tidligere overenskomstforhandlinger er der indført omsorgsdage, og de fleste har i dag seks ugers ferie. Mange arbejdspladser har indført fleksordninger og hjemmearbejdspladser. Nødvendigheden af ubegrænset frihed til at passe syge børn er ikke nær så stort, som man umiddelbart kan antage.

Forældre må lære, at der ikke kan blive ved med at komme mere frihed, men at de må bruge af deres omsorgsdage, feriedage m.m., hvis et barn har brug for en af forældrene hjemme i flere dage. Grunden til, at jeg ikke mener, der umiddelbart skal indføres endnu mere frihed, er både et hensyn til arbejdsgiverne, men også for arbejdstagerne, kvinderne i særdeleshed. Selv er jeg en kvinde, som nærmer mig de 30 år, og jeg har ingen børn. Jeg har et godt job, hvor der kræves meget af mig, og jeg har lykkeligvis haft meget få sygedage. Men jeg undgår ikke at få små stikpiller fra mine kolleger og min chef om, at jeg jo nok også snart skal være mor.

Det lyser ud af dem, at de frygter den dag, hvor jeg tropper op og kræver et helt års barsel efterfulgt af barns første sygedage og omsorgsdage. Så ser de ikke andet end fravær i mig. Ligeledes hvis jeg ser efter et andet job, fremstår det tydeligt, at arbejdsgiverne ser mig som en potentiel mor, som de ikke har lyst til at bruge energi på, når jeg højst sandsynligt vil tage et til to års barsel inden for de næste fem år. Jeg mærker frygten for fravær fra arbejdsgiverne, og den naturligt følgende diskrimination begrænser mine karrieremuligheder. Hvis der bliver indført ubegrænset frihed til at passe syge børn, vil jeg blive endnu mindre attraktiv på arbejdsmarkedet, fordi arbejdsgiverne vil føle, at de ikke har råd til at ansætte mig.

De tænker ikke over, at jeg måske slet ikke ønsker at få børn, og at man rent faktisk er to om at få børn, og derved er der to til at tage sig af barnet.

I stedet for at indføre ubegrænset frihed til at passe syge børn i overenskomsterne bør man lægge op til, at det kan indføres på særlige arbejdspladser i en lokalaftale, ligesom TDC har gjort det. For der er arbejdspladser (desværre er det nok kun få), hvor man vil kunne føle, at der vil være en gevinst ved at give mere frihed til forældre.

Når der er gode muligheder for hjemmearbejdspladser eller andet, kan den enkelte arbejdsplads sagtens gå ind i en vurdering af, om det vil være en fordel, at de ansatte har fuld frihed under barnets sygedage for derefter at kunne give den fulde opmærksomhed til arbejdspladsen.
 
2004 26. august - Åbent brev til Socialministeren.

Af Lykke Outzen, konservativ Folketingskandidat i Sorø-kredsen
 
Kære Socialminister Eva Kjer Hansen
Tillykke med din nye funktion som socialminister. Det glæder mig at erfare, at du er opmærksom på de børn, som har betydelige problemer, og på at der skal sættes tidligt ind over for dem. I de syv skarpe fra Berlingske Tidende den 12. august 2004 fortæller du, at det er vigtigt, at de voksne omkring barnet reagerer og tager initiativ til, at der bliver sat en særlig støtte ind omkring det barn. De voksne kan dog have problemer med at vide, hvor de skal henvende sig, når et barn har problemer, og det kan være svært, når man ikke ser nogen reaktion. Du henviser til behovet for en anbringelsesreform. Det har glædet mig med anbringelsesreformen. Det ærgrer mig bare, at det skal tage så lang tid at få ændret lovgivningen. Vi er sikkert enige om, at udsatte børn skal have hjælp hurtigst muligt.

Lad mig fortælle om en pige i Sorø. Hendes mor drikker meget, så pigen har været nødt til at være som en mor for sin yngre bror. Når moren er fuld, bliver hun aggressiv, og hun har adskillige gange faldet om i hjemmet, hvor børnene har fundet hende liggende på gulvet. Pigen har tre gange forsøgt selvmord, og hun får psykologhjælp. Pigen tør ikke fortælle for meget om sine problemer, når hun og moren er til møde i kommunen, for hun vil helst ikke såre sin mor. På trods af at pigen efterfølgende skriver til sin sagsbehandler og beder om at blive anbragt uden for hjemmet, så hun kan få ro til at passe sin skole og færdiggøre sin 9. klasse, sker der intet. Pigen måtte søge hen til en familie, som kunne tage sig af hende i en periode, og som hjalp med at kontakte kommunen.

Det tog flere måneder for kommunen at reagere. Først da pigen endnu engang forsøgte selvmord, fik hun en ny sagsbehandler, og hun er nu kommet på et børn- og ungecenter.

Det kan ikke være rigtigt, at børn skal drives så langt ud, før de kan få hjælp. Derfor glæder det mig, at børn efter anbringelsesreformen skal høres, inden der træffes afgørelse, men denne sag viser også tydeligt, at sagsbehandlerne i kommunerne har behov for uddannelse og vejledning, så de er i stand til at håndtere disse sager, som kan være barske. Når kommunens sagsbehandlere ikke engang ved, hvordan de skal reagere, kan man ikke forvente, at andre voksne omkring barnet reagerer.

Det er lige netop her, at nogle voksne vil give op, fordi der intet sker fra kommunens side.

Denne pige fra Sorø har endelig fået hjælp, men hun er bekymret for, hvordan andre børn i lignende situationer bliver behandlet. Jeg vil derfor opfordre dig, kære

Socialminister, til at få bragt barnet i centrum, så vi kan hjælpe barnet til at vokse op og kunne fungere i dagligdagen, frem for at man konsekvent beskytter forældrene, som ikke er i stand til at klare sig selv og slet ikke deres børn.


2004 30. august - Behov for faglighed i folkeskolen.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketingskandidat i Ringsted-kredsen
 
I forbindelse med den årlige optagelse af nye studerende til universiteterne, bliver man rystet over den mangelfulde og hullet viden, mange unge har om historien. Og det er vel at mærke unge mennesker, som for langt de flestes vedkomne har en studentereksamen bag sig.

 
Men den mangelfulde viden grundlægges allerede i folkeskolen, hvor især et fag som historie lider under at man ikke underviser i kronologien, men derimod i områder. På den måde er det svært for eleverne, at sætte de forskellige historiske begivenheder ind i en sammenhæng.


Et andet eksempel på den mangelfulde viden har jeg oplevet i forbindelse med debatter på gymnasier, hvor eleverne ikke tror på mig, når jeg fortæller at Europa har været afskilt af en fysisk mur under den kolde krig. Det er rystende, at så vigtige ting i vores historie bliver nedprioriteret.

Jeg mener ikke at vi skal indføre tvungen opremsning af kongerækken mm. Men det er vigtigt i et moderne samfund, at vi kender historien – for det er den som gør af vi er som vi er i dag. 

2004 30. august - En regering der holder hvad den lover.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketingskandidat i Vestsjælland
 
Ved sidste valgkamp gik vi konservative til valg på, at danskerne skulle betale mindre i skat af deres arbejde. Første skridt var indførelsen af skattestoppet, som for kort tiden siden har fejret sit 1000 dages jubilæum. Siden da er der kommet skattelettelser til langt de fleste danskere, hvilket primært skyldes et vedvarende og markant konservativt pres.

Men vi er ikke færdige med de nødvendige skattelettelser, for så længe det ikke kan betale sig at yde en ekstra indsats på arbejdet – uden at blive flået i skat – vil udviklingen være hæmmet.

Som konservativ ser jeg det som en naturlov, at det skal kunne betale sig at arbejde – og kan det ikke når man afleverer næsten 2/3 i skat. 


2004 30. august - Uheldig opførelse må ikke overskygge alt.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketingskandidat i Vestsjælland
 
Aviserne har i den seneste tid beskrevet hvordan vores danske soldater på mission i Irak har opført sig uheldigt.

Disse uheldige episoder overskygger desværre alle de gode ting, som vores danske soldater gør i kampen mod diktatur, undertrykkelse og religiøs fanatisme.

Vores danske soldater i Irak – og andre steder i verden – gør meget for at hjælpe demokrati på vej. Vi hjælper med genopbygningen af vand-, el- og madforsyningerne, vi støtter de lokale politiske ledere i deres bestræbelser på at indfører demokrati og vi uddanner deres politik til at fungere i et demokratisk land – vi gør kort sagt en stor forskel.

Allerede nu har irakerne i det danske område det langt bedre end før 1991, og flere steder har man allerede afholdt de første demokratiske valg til byråd. Til sammenligning er det værd at huske på, at indførelsen af demokrati i Danmark tog flere årtier.

Det siges at en dårlig historie skal opvejes af syv gode – jeg håber så bare at de danske medier vil fortælle om alle de gode begivenheder og ikke kun fokusere på de negative. 

2004 30. august - Vores soldater gør en forskel.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketingskandidat i Vestsjælland
 
Den kommende tid er meget vigtigt i bestræbelser på at få indført demokrati i Irak. Et demokratisk styre som over 90% af befolkningen ønsker, og som nogle få – heriblandt Al Sadr – forsøger at sabotere.

Al Sadr, som angiveligt støttes af det iranske præstestyre – ønsker at Irak skal være et nyt Iran. Et Irak hvor nogle få selvsupplerende bestemmer alt. Derfor har han blandt andet myrdet politiske modstandere og uden skelen til Geneve-konventionen anvendt religiøse områder som militære baser. Al Sadr repræsentere bestemt ikke demokratiet eller den menige iraker.

Det er nu kampen for et demokratisk Irak står, for hvis Al Sadr får magt som han har agt, vil irakerne aldrig blive frie. Og det har de kæmpet for at blive i mere end 30 år.

I det område som vores danske soldater har haft ansvaret for siden sidste sommer, har man kun oplevet få tilbageslag i kampen for demokrati. Hér har man oprettet 9 byråd, som hver især afholder møder hver uge med deltage af danske repræsentanter.

Vores danske soldater støtter og vejleder derudover de lokale ledere i hvordan demokrati funger.

Vores danske soldater i Irak gør vitterligt en vigtig forskel!

2004 18. maj - EU skal ikke vælge side.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketings- og Europa-parlamentskandidat
 
Det socialdemokratiske medlem af Europa-parlamentet Torben Lund, har angrebet EU for at støtte Israel, ved ikke at indfører handelsboykot af israelske varer. Som konservativ er jeg modstander af denne meget ensidige holdning.

EU kan ikke optræde neutral overfor konfliktens parter, hvis man ensidigt pålægger den ene part økonomiske begrænsninger.

Torben Lund burde i stedet støtte det israelske demokrati og den køreplan for fred, som udenrigsminister Per Stig Møller er hovedarkitekten bag – i stedet for at modarbejde den.

Det er også vigtigt at huske, at Israel flere gange har været villige til at give efter for Arafats krav – og hver gang har Arafat svaret med en ny bølge af selvmordsbomber.
EU har en vigtig rolle i bestræbelserne på fred i Mellemøsten – derfor skal EU ikke vælge side blandt konfliktens parter!


2004 18. maj - Fordrejet EU-debat.

Af Andreas Boisen, konservativ Folketings- og Europa-parlamentskandidat
 
Jo nærmere vi kommer valget til Europa-parlamentet d. 13. juni, jo mere bitre bliver angrebne fra de EU-negative partier og organisationer. I stedet for at lade valget til Europa-parlamentet handle om, i hvilken retning EU skal bevæge sig, bruger de deres kræfter på at diskutere tekniske detaljer i forfatningstraktaten, landsbrugsstøtteordningerne, eksportstøtten mm.

Men det er jo klart at de bruger denne strategi, for kun derved kan de undgå den vigtige debat – nemlig visionerne for fremtidens EU.

Jeg vil arbejde for, at EU i fremtiden bliver præget af fri markedsøkonomi, demokrati, fred og frihed. EU skal med andre ord væk fra de tiltagende socialdemokratiske handle- og tankegang, og tilbage til de konservative idealer.

Jeg havde håbet på, at valget d. 13. juni til Europa-Parlamentet ville handle om visioner og tanker for fremtidens Europa – ikke om et ja eller nej til EU! 2004 15. april - Forskning - Europas fremtid!.

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).

 
USA forsker, Japan forsker – mens EU stadig taler om at forske. Og som årene går, bliver afstanden til USA og Japan større.
 
Ved regeringskonferencen i Lissabon, forpligtede EU-landene hinanden til, at man inden 2010 ville investere 3% af BNP på forskning.
 
Danmark og Sverige topper den europæiske liste af lande, som bruger penge på forskning – men selv Danmark bruger kun 2,4% af BNP på forskning.
 
Hvis EU skal spille en rolle i fremtidens udvikling, skal vi satse mere på forskning – så nu er det på tide, at EU-landene lever op til Lissabon-aftalen. Slut med skåltaler – dét er tid til handling!
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 15. april Hvad vil Socialdemokraterne med Tyrkiet?

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).

 
  Skal Tyrkiet optages i EU? Og hvor vil Socialdemokraterne hen med Europa? I 1999 krævede Poul Nyrup Rasmussen, at optagelsen af Tyrkiet kom på dagsordenen ved topmødet i Helsingfors. Men nu mindre end 5 år efter, hvor Poul Nyrup Rasmussen er kandidat til Europa-Parlamentet, vil han ikke længere have Tyrkiet med i EU.
 
Er det Socialdemokraternes holdning til spørgsmålet?
 
Eller skifter partiet også holdning til dette spørgsmål, alt efter dagens meningsmåling?
 
Jeg er træt af et Socialdemokrati som ikke kan beslutte sig!
 
Hos os konservative er der ingen slinger i valsen. Siden 1962 har EU lovet Tyrkiet, at de kan blive optaget og det er blevet gentaget mange gange. Men kravet er, at Tyrkiet lever op til EU`s krav om menneskerettigheder, demokrati, stabilt samfund og sund økonomi. Først da kan de blive optaget.
 
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 15. april Skal vi have en Europa hær?

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).

 
Den Europæiske Union udvider og udvikler sig hele tiden. Det er kendetegnet for en dynamisk organisation – og en sådan er EU. Derfor har man også i flere år talt om, at oprette en fælles Europa hær.
 
Selve projektet med en fælles europæisk hær er spændende – for hvor mange havde for bare 15 år siden forestillet sig, at Tyskland, Frankrig og England ville gå sammen om en fælles hær? Dét har EU også betydet for Europa – nemlig at de europæiske lande taler sammen i stedet for at bekrige hinanden.
 
En Europa hær skal kunne løse de samme opgaver som USA løser nu – nemlig at skabe fred og demokrati i verden. På den måde vil Europa efterhånden kunne hjælpe og aflaste USA, i kampen for en bedre og fredeligere verden.
 
Vi konservative er tilhængere af en sådan hær – men vi mener den skal være en del af NATO, og ikke være på bekostning af NATO. For os konservative er det vigtigt, at vi fastholder det  transatlantiske samarbejde i NATO – for NATO er garanten for verdensfreden.
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 21. februar - Debatindlæg EU.

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).

 
Når vi d. 13. juni skal sammensætte det nye parlament, er det vigtigt at vi får hevet alle konservative vælgere af huse. Vi er oppe imod EM i fodbold, men også oppe imod en større tvivl blandt de konservative vælgere. En berettiget tvivl der går på, hvorvidt hele tanken og ideen bag den Europæiske Union nu stadig er tilstede.

Den franske og tyske enegang i forbindelse med Irak-krigen og efterfølgende deres tilsidesættelse af kravene i stabilitetspagten, har ikke hjulpet på den konservative glæde ved den Europæiske Union. Tværtimod. Jeg vil så håbe, at EF-domstolen vil dømme dem juridisk og derved tilsidesætte den beslutning som blev truffet.

Men selvom at EF-domstolen dømmer Frankrig og Tyskland, er det stadig meget vigtigt, at vi får valgt nogle kompetence konservative medlemmer til parlamentet. Konservative medlemmer der kan påvirke og derved bringe den Europæiske Union i en konservativ retning. En retning, hvor fri markedsøkonomi er dominerende og hvor EU ikke har indflydelse på nationale områder. Kort sagt: tilbage til kerneværdierne for hele det europæiske samarbejde; fri markedsøkonomi, demokrati og frihed.
 
EU har på en del områder flyttet sig bort fra de oprindelige idealer, hvilket landsbrugsordningerne er klare eksempler på. Landbrugsordningerne havde deres berettigelse efter 2. verdenskrig, hvor Europa ikke kunne brødføde sig selv - det kan vi nu, og de skal derfor afskaffes så hurtigt som muligt. Ellers udvikler de sig til en sovepude, som bremser yderligere udvikling i effektive produktionsformer - og det vil ramme os hårdt senere!
 
Fremtidens konservative EU vil - i højere grad end i dag - bygge på den nationale selvbestemmelse og på, at EU kun skal være involveret i områder, hvor der er en klar fordel. Dette er fx tilfældet indenfor miljø, hvor fælles europæiske regler vil kunne mindske forureningen. Her har Danmark førertrøjen - nu skal vi så have de andre med!
 
Der er stadig brug for den Europæiske Union - og især brug for danske konservative medlemmer af parlamentet.
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 21. februar - Hvad skal vi med EU.

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).


Om mindre end 4 måneder skal vi igen vælger danske medlemmer til Europaparlamentet. Meget har ændret sig i Europa siden det nuværende EU blev stiftet. Vi har fået demokrati i Spanien og Portugal, vi har fået vækst i hele Europa og vi har fået nedkæmpet de kommunistiske regimer i Østeuropa.

Alt sammen områder, hvor EU har spillet en stor rolle.

Men det er stadig meget vigtigt, at vi fastholder EU på det oprindelige spor: Frihandel, fri markedsøkonomi og demokrati. Det skal nej-partierne ikke ødelægge!

Det lyder meget hult, når nej-partierne er udtrykker deres modstand til EU - især nu hvor vi får 10 nye medlemslande. Deres kamp mod en fri og demokratisk verden skal ikke styre Danmark ud af EU!

----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 21. februar - Skattelettelser.

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).
 
Efter de nye toner fra Venstre i sagen om skattelettelser, kan man som konservativ kun være glad. Det har længe været en konservativ mærkesag, at de skattelettelser som borgerne kommer til mærke allerede i år, skal følges op af yderligere skattelettelser.
 
Det er vigtig at vi borgere føler et ejerskab til den offentlige sektor og de svage i samfundet - dette ejerskab er i dag blevet pantsat som følge af de høje indkomstskatter!
 
Den borgerlige regering er granat for skattelettelser - modsat socialdemokraterne og de radikale - som jo vil hæve skatterne, så snart de kommer i regering igen.
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562004 21. februar - Skattelettelser.

Af Andreas Boisen, Folketings- og Europaparlamentskandidat i Vestsjællands Amt (C).
 
Forsvarsministeren har givet udtryk for, at han anser en nedsættelse af værnepligten til bare 3 måneder, som et fornuftigt middel til indretning af fremtidens forsvar.
 
Som soldat gennem mere end 7 år, med udsendelse til Bosnien, har jeg personlige erfaringer med uddannelse af værnepligtige i henholdsvis 5 måneder og 9 måneder. Efter en værnepligt på 5 måneder, har soldaterne stadig kun en meget begrænset kendskab til deres egen og kammeraternes rolle i tilfælde af krig eller konflikt. De vil derfor ikke være egnet til udsendelse i fx internationale missioner, hvilket ellers er regeringens plan. Allerede efter yderligere 4 måneder, skifter dette billede helt, og efter kun 2 måneder videreuddannelse, er soldaterne parate til udsendelse.
 
Disse 4 måneder er vigtige - ikke kun for uddannelsen som helhed, men også for den enkelte soldats sikkerhed, og de er derfor givet godt ud!
 
----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562003 1. december - Tyskland og Frankrig spiller hasard - igen.

Af Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland.
 
I den forløbne uge er det igen lykkes for Frankrig og Tyskland, at sætte deres snævre nationale interesser højere end hvad der er bedste for Europa.
 
Første gang var i forbindelse med krigen i Irak, og nu i forbindelse med de økonomiske krav til stabilitetspagten.

Fordi hverken Frankrig eller Tyskland magter at efterleve de krav, som specielt Tyskland satte som betingelse for deltagelse i Euro-samarbejdet, slipper de med en advarsel.
 
Anderledes gik det for Portugal for nogen tid siden. Her overtog en borgerlig regering et økonomisk kaos af dimensioner fra et socialistisk styre. Og hér var der ingen vaklen hos hverken tyskerne eller franskmændene - Portugal skulle straffes.
 
Jeg håber at Tyskland og Frankrig snart indser, at det ikke nytter at sætte gældende regler ud af kraft, bare fordi man ikke selv kan overholde dem.

----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562003 1. december - Voldspakke II.

Af Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland.
 
Som en del af regeringsgrundlaget version II, har den konservative Justitsminister Lene Espersen, fremlagt et lovforslag med strengere straffe for vold.

Når man ser på de straffe, som i dag gives for voldelige overfald, er det på tide, at der bliver strammet op. Fx er en gennemsnitstraf på 1½ år fængsel for en fuldbyrdet voldtægt for lidt. Især når voldsmanden bliver prøveløsladt efter 1 år - hvilket sker helt automatisk.

 
I alt for mange år, har danskeren levet under den opfattelse - som udspringer af socialismens hang til fornægtelse af virkeligheden - at det ikke nytter at straffe, og at det er mere synd for den ulykkelige overfaldsmand end for det offer, det går ud over. Og ofte hører vi, at det er samfundets skyld.
 
Vi skal have gjort op med denne virkelighedsfjerne tankegang!

Vi konservative mener, at man selv skal tage ansvaret for sine handlinger - og vi mener også at den danske befolkning er voksen nok til at indse, hvornår noget er forkert.

Det at straffe andre mennesker for deres voldelige overfald, er et signal fra samfundet om, at denne form for adfærd vil vi ikke acceptere.
 
Jeg er glad for, at vi endeligt har fået en regering som tør taget opgøret med venstrefløjen - også på dette område. Til gavn for alle lovlige danskere.

 
-----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562003 25. september - Den store gavebod.
 
Af Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland.
 
Jeg bliver meget imponeret af Mogens Lykketoft og resten af det delte socialdemokrati, når jeg ser deres annoncer i aviserne. Her sidder Mogens Lykketoft og forklarer, hvordan man skal gøre noget ved arbejdsløsheden, der er steget med 30.000 siden regeringsskiftet. Men som vel at mærke er markant lavere, end da Mogens Lykketoft, som Finansminister, udtalte at den ikke måtte blive lavere.

Men nu hvor partiet er i opposition er ingen køer hellige.
 
Et andet eksempel på den ansvarsløse politik socialdemokraterne står for, er deres opgør med år 2010-planen. En plan som Mogens Lykketoft selv var bannerfører for, og som den nuværende regering har accepteret. Men igen løber socialdemokraterne fra deres tidligere løfter om tage et medansvar for, at få bragt den danske økonomi på fode igen.

Hvad er det så de vil? Jo socialdemokraternes svar er som altid: flere offentlige ansatte, flere skatter og afgifter og færre penge til den enkelte borger!

Det er lige det modsatte af, hvad vi som konservative ønsker os! Vi tror nemlig at den danske befolkning selv kan finde ud af, hvad deres penge skal bruges til.
 
Jeg glæder mig til den dag, hvor man kan opleve et socialdemokrati som er enige med sig selv og som kan bidrage med noget konstruktivt til udviklingen af det danske samfund. Men jeg kommer nok til at vente længe.

*****************************************
 
 
-----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 56


2003 25. september - Manglende politisk lederskab.

Af Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland.
 
På det seneste er Socialdemokraterne også hoppet på den populistiske limpind og derved udviser de igen manglende politisk lederskab. Det blev slået fast med syv-tommersøm i forbindelse med den Socialdemokratiske kongres i Aalborg i weekenden.

 
Det er fx rystende når man hører Mogens Lykketoft angribe regeringen for dens politik, en politik som Socialdemokraterne vel at mærke også selv stod
for, da de havde magten. Nu mener Mogens Lykketoft fx pludseligt, at man skal droppe år 2010-planen, planen som skal sikre den danske velfærd i de næste generationer, sikre at os som er yngre end 40, ikke alene kommer til
at betale regningen for fortidens dyre fejltagelser.

Og det er et ud af mange eksempler på, hvordan et parti i splid med sig selv og sin ledelse desperat forsøger at tækkes vælgerne. Men mon ikke at vælgerne ved bedst? Mon ikke at vælger kender prisen for den socialdemokratiske overbudspolitik? Hvem ønsker flere skattestigninger,
flere afgifter og færre penge til sig selv?

Den nuværende regering står for det modsatte i politik, nemlig en ansvarlig politik, hvor man ikke sender den ubetalte regning videre til næste generation.
 
Fx har Det Konservative Folkeparti i lang tid kæmpet for skattelettelser, nu kommer de!
 
Det Konservative Folkeparti har også altid stået for en ansvarlig økonomisk politik - nu kommer den!

Det vidner om manglende politisk lederskab, når oppositionens bedste bud på en statsminister i den grad ikke tør være medvirkende til de upopulære - men
nødvendige - politiske beslutninger der skal træffes i den nærmeste fremtid af frygt for at miste yderligere magt.

Det Konservative Folkeparti tør godt deltage i den upopulære debat - for vi ved at der meget snart skal ske noget, hvis vi skal beholde vores velfærdsstat.

*****************************************
 
 
-----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562003 25. september - Regeringens resultater.

Af Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland.
 
Her i god tid inden folketingets åbning, bør man se tilbage på de politiske resultater som regeringen har fået gennemført siden valget i 2001.

Resultater som regeringspartierne gik til valg på.

Først og fremmest har vi nu fået de første reelle skattelettelser i mands minde, og det er uden at hæve skatte andre steder! Vi lovende borgerne, at skatterne ikke skulle stiger mere - det holder vi, og så sænker vi dem endda!

Regeringen har også fået gennemført et historisk forlig omkring folkeskolerne, hvor der nu skal være prøver på hvert andet klassetrin. Disse prøver vil gøre det lettere for lærerne at målrette undervisningen mod den enkelte elev og derved højne undervisningens kvalitet.
 
Også universiteterne har oplevet energien fra regeringen, blandt andet er der blevet vedtaget en ny universitetslov, som skal sikre et bedre sammenspil mellem erhvervslivet og universitetsmiljøet - til gavn for begge parter.
 
Ventelisterne på sygehusbehandlinger er faldet, som følge af
ekstrabevillinger til flere operationer. Nu står der færre på venteliste end før valget - til gavn for borgerne og samfundet!

 
Bekæmpelsen af terror har også stået højt på regeringens liste over politiske målsætninger og Danmark har bidraget med styrker til at vælte den
irakiske diktator Saddam Hussein og derved bevist, at Danmark står samlet med de lande i verden, som ønsker at udbrede fred og demokrati.

Konflikten i Mellemøsten har regeringen også været dybt involveret i, idet den "køreplan for fred" som parterne arbejder frem efter, blev lanceret af udenrigsminister Per Stig Møller.
 
Fælles for alle disse ting er, at det er konservative mærkesager som nu er blevet udmøntet i den gennemførte politik. Mærkesager som oftest er startet i Konservativ Ungdom, modnet i Det Konservative Folkeparti og gennemført i
den borgerlig-liberale regering!

 
Så sig ikke det ikke nytter at stemme konservativt!

*****************************************
 
 
-----------------------------------------
Andreas Boisen
Mysundegade 11, 1. tv.
1668  København V
Telefon: +45 40 84 12 562003 9. juni - Nedlæg amterne.
 
Af Andreas Boisen, folketingskandidat (C)
 
Amterne er overflødige!
 
Så kort og godt kan det siges om disse unødvendige administrative skatteopkrævende institutioner i Danmark.
 
Amterne blev oprettet i forbindelse med kommunalreformen i 1972 – men det kan kun tage for lang tid at få dem nedlagt.
 
Jeg ser derfor med stor forventning frem til den rapport, som strukturkommissionen skal aflevere senere i år og som måske, måske ikke, indeholder konkrete forslag til en ny administrativ opbygning i Danmark.
 
Amterne har ikke være populære hos Det Konservative Folkeparti i mange år, og Konservativ Ungdom har fx været modstander af amterne siden de blev oprettet.
 
Det vi konservative ønsker i stedet for amterne, er regioner. Vi ønsker at Danmark bliver inddelt i 4 regioner, som afspejler områdernes geografiske og naturlige tilhørsforhold. Dette vil fx kunne betyde, at Vestsjællands-, Roskilde og Storstrøms amter bliver samlet til én region, mens resten af Sjælland og Bornholm bliver samlet i en anden.
 
Disse regioner vil så skulle overtage amternes nuværende opgaver, blandt andet driften af gymnasier og sygehuse, og vil i kraft af deres størrelse kunne opnå nogle mærkbare forbedringer indenfor disse områder.
 
Jeg forudser at vi inden 2010 har afskaffet amterne – og det glæder jeg mig meget til!
 
2003 9. juni - Retten til egen bolig.

Retten til egen bolig
 
Af Andreas Boisen, folketingskandidat (C)
 
Den konservative Erhvervs- og Økonomiminister Bendt Bendtsen har lagt op til, at man som lejer i en almennyttig bolig, fremover skal have mulighed for at købe sin egen bolig.
 
Forslaget er et nyskabende og tiltrængt forsøg på at bryde med den stivhed, som i årtier har præget boligmarkedet i Danmark, en stivhed som blandt andet betyder at ejendomspriserne – især i hovedstadsområdet – er meget høje. De høje boligpriser hænger sammen med, at der er en stor mangel på speciel ejerboliger.
 
Og løsningen på boligmanglen er altså ikke almennyttige boliger, men boliger som man selv kan eje.
 
Lejernes Landsorganisation er naturligvis i mod dette forslag, som er i direkte modstrid med den socialdemokratiske tankegang som driver denne organisation, og som derudover har snablen langt nede i statskassen. Denne snabel betyder, at staten betaler langt den største del af udgifterne til opførelse af nye boliger – tænk bare hvis man som privat person, også fik stor del af sin ejendom betalt af staten!
 
Ifølge Lejernes Landsorganisations dommedagsprofetier, vil salget give færre boliger i Danmark.
Men det passer ikke, idet regeringen vil bruge indtægterne af salget til at bygge 21.000 nye boliger – noget som er tiltrængt. Derudover vil de nye boliger ikke belaste staten i lige stort omfang som de almennyttige boliger gør det i dag.
 
Så giv dog lejerne lov til at eje – giv dem friheden tilbage!
 
2003 30. marts - Konservativ delegation til EEPP-kongres i Haag.
 
Pressemeddelelse:
 
Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Vestsjælland, er leder af Konservativ Ungdoms delegation til YEPP-kongressen i Haag, Holland.
 
I forbindelse med Youth of the European Peoples Partys (YEPP) kongres i Haag, Holland, sender Konservativ Ungdom 3 delegationsmedlemmer. YEPP er ungdomsorganisation for Det Europæiske Folkeparti, som også består af Det Konservative Folkeparti fra Danmark.
 
Lederen af Danmarks konservative delegation – Andreas Boisen – er også folketingskandidat i Vestsjælland.
 
”Det er min opgave som delegationsleder at sikre, at Konservativ Ungdoms interesser bliver varetaget bedst muligt, således at vi opnår de ønskede resultater af forhandlingerne.” udtaler Andreas Boisen fra Haag.
 
Omkring 200 unge mennesker fra det meste af Europa, mødes i den hollandske hovedstad i weekenden, blandt andet for at vælge ny ledelse, men også for at debattere europæisk politik.
 
”YEPP består af både kristendemokrater og konservative, så alene derfor kan vi være en ret uenige. Men i det fleste tilfælde mødes enderne og man kan fremsætte fællesudtalelser. Det er jo også en del af hele formålet med europæisk politik – at vi kan være uenige og alligevel nå til enighed.” fortsætter Andreas Boisen.
 
Dette er den 4. YEPP-kongres og organisationen tæller nu mere end 41 organisationer og 1 million unge fra de fleste europæiske lande. Fra Konservativ Ungdom deltager udover Andreas Boisen, også Landsformanden Lasse Krull og tidligere Forretningsudvalgsmedlem Philip Engelholm.
 
”YEPP afholder kongres hvert andet år, og i år håber vi at Konservativ Ungdom bliver optaget som medlem. Vi har haft mange forhandlinger og arbejdet meget før vi er nået hertil, og nu mangler der ikke meget før de sidste ting falder på plads.” slutter Andreas Boisen.

2003 1. marts - Gymnasiereformen – hvor skal vi hen du?

”Regeringen lægger op til en reform af gymnasiet, hvilket er meget tiltrængt. Alt for mange kommer i dag i gymnasiet udfra de forkerte forudsætninger, og gymnasiet skal ud af ”varmestue”-præget, som mange unge i dag har af gymnasiet.” udtaler Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Ringsted-kredsen samt næstformand for Konservativ Ungdom.
 
Faktum er at omkring 30% af eleverne i en almindelig gymnasieklasse ikke får noget nævneværdigt ud af skolegangen, simpelthen fordi de ikke har den fornødne faglige og mentale modenhed der kræves af den moderne gymnasieelev.
 
”Det er demotiverende for resten af klassen, at der sidder en lille gruppe som styrer undervisningen, der jo alt for ofte er tilrettelagt ud fra den gamle socialdemokratiske devise ”hvad ikke alle kan lære skal ingen lære”. Gymnasiet har derved misrygtet deres vigtigste rolle – at gøre unge mennesker egnet til et videre studie på universitetet eller andre videregående uddannelser.” fortsætter Andreas Boisen.
 
En reform målrettet mod gymnasiet er ikke nok – den skal hænge nøje sammen med kravene til folkeskolen og de videregående uddannelser. Ellers risikere vi bare, at gymnasiet kører ud af en tangent i forhold til resten af uddannelsessystemet.
 
”Den nuværende regering har opnået et godt forlig på folkeskoleområdet – det håber jeg fortsætter med hensyn til gymnasiet og de videregående uddannelser. Alt for længe har gymnasierne haft utilstrækkelige vilkår – der kræves en mærkbar faglig forbedring nu!” slutter Andreas Boisen.
 
For flere oplysninger:
Andreas Boisen, 40 84 12 56


 
2003 1. marts - Et uambitiøst skatteudspil

”Regeringen præsenterede i går det længe ventet skatteudspil, der desværre kun gør det svære for den enkelte skatteyder, at beregne sin skat. Ved at indføre et ”job-fradrag” fortsætter den nuværende regering den kurs, som er præget af socialismens kongstanker.” udtaler Andreas Boisen, konservativ folketingskandidat i Ringsted-kredsen og næstformand for Konservativ Ungdom.
 
Hvis ikke en borgerlig/liberal regering kan levere en skattereform med skatteforenkling og skattelettelser – hvem kan så?
 
”Jeg er desværre bange for, at Venstre ikke har ambitioner om flere skattelettelser – endsige skatteforenklinger. Og det er trist, for det bør en borgerlig/liberal-regering kunne levere. Et rødt kabinet kan under alle omstændigheder ikke levere skattelettelser eller forenklinger!” forsætter Andreas Boisen.
 
Kun et samfund hvor alle selv kan beregne deres skat kan være et frit samfund!
 
”Vi skal væk fra det nuværende samfund, hvor man har fradrag for alle mulige og umulige ting – et samfund der tager (for) meget med den ene hånd, lidt mindre med den anden hånd og deler ud med fødderne… Det er ikke et sundt samfund! Det er et samfund som fastholder befolkningen i en utryg tilstand, for man ved aldrig hvor meget man skal betale i skat og derved hvor meget man har til sit eget liv.” slutter Andreas Boisen.
 
For flere oplysninger:
Andreas Boisen, 40 84 12 56


2003 14. januar Ny Folketingskandidat i Ringsted
 
Det Konservative Folkeparti i Ringsted Kredsen
 
 
 
Pressemeddelelse  
 
 
Den konservative amtsrådsgruppe i Vestsjællands amt styrket med yderligere 1 mandat
 
 
Det Konservative Folkeparti i Ringsted Kredsen har afholdt kredsgeneralforsamling i Ringsted – torsdag aften.  I sin velkomst gav kredsformand Knud Birk Iversen forsamling meddelelse om, at amts- og byrådsmedlem Aksel Hansen, Ringsted der ved valget i november 2001, blev indvalgt på Dansk Folkepartis amts- og byrådsliste er vendt tilbage til sit gamle parti,  hvor han også tidligere i en årrække har været medlem.


Beslutningen, der kun i en snæver kreds har været kendt et stykke tid,  er for Aksel Hansens vedkommende den endelige kulmination på sprængning af  Dansk Folkepartis amtsrådsgruppe.


Fra dags dato er Aksel Hansen indtrådt i den konservative amtsrådsgruppe i Vestsjællands Amt, der dermed styrkes med 1 mandat til i alt 4 mandater.

I Ringsted Byråd indtræder Aksel Hansen ligeledes som konservativt byrådsmedlem, hvor han bliver den ene af de nu i alt to konservative byrådsmedlemmer.
 
Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til:

kredsformand Knud Birk Iversen, Kildehøjvej 23, 4100 Ringsted
Telefon 57 61 24 48  E-mail: knud.birk.iversen@get2net.dk

Ringsted, den 20. Feb. 2003
Knud Birk Iversen
Kredsformand

2003 14. januar Ny Folketingskandidat i Ringsted
 
De konservative i Ringsted Kredsen vælger ny kandidat
 
 
                      Pressemeddelelse

                      Den konservative kredsbestyrelse i Ringsted Kredsen har besluttet,
                      at kredsens vakante folketingskandidatur på demokratisk vis skal 
                      besættes ved afstemning på foreningens ordinære generalforsamling 
                      der afholdes torsdag, den 20. februar 2003 kl. 19.30 i Selskabs-
                      lokalerne, Dronningensgade 30 i Ringsted.
 
                      Til generalforsamlingen har  en enig kredsbestyrelsen indstillet  to 
                      velkvalificerede kandidatemner. Indstillingen,  der sideordnet - uden
                      prioritering - er i alfabetisk rækkefølge:
 
                      stud.jur. og  premierløjtnant af reserven Andreas Boisen – 
                      næstformand i Konservative Ungdom, 27 år
 
                      civilingeniør Ivan Lilleng, medlem af Haslev Byråd – udvalgsformand 
                      og gruppeleder for den borgerlige fællesgruppe, 48 år
 
 
 
 
                      Eventuelle spørgsmål eller uddybning af denne pressemeddelelse kan
                      rettes til:
                      kredsformand Knud Birk Iversen, Kildehøjvej 23, 4100 Ringsted
                      tlf. 57 61 24 48  E – mail: knud.birk.iversen@get2net.dk
 
 
Ringsted, den 14 januar 2003
Knud Birk Iversen
Kredsformand
 

2002 - 6. maj Knud Torbøl stopper som folketingskandidat

Det Konservative Folkeparti i Ringsted Kredsen  
 
 
                       Pressemeddelelse
 
 
                       Knud Torbøl frasiger sig folketingskandidaturet
 
 
                       Fra Knud Torbøl har kredsforeningen  modtaget følgende:
                       ” I forbindelse med at en øget del af mit arbejde vil komme til at foregå i udlandet,    
                       har jeg valgt at prioritere min tid anderledes. Jeg har derfor besluttet at sige fra i
                       forbindelse med min deltagelse i arbejdet i flere foreninger, herunder også i det
                       politiske arbejde som folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti i Ringsted
                       Kredsen.
 
                       Da der i arbejdet som folketingskandidat for nærværende ikke er nogen presserende
                       eller uafsluttede opgaver, og da jeg i perioden inden sommerferien vil have en del
                       rejseaktivitet, finder jeg det praktisk og rigtigt at træde fra med det samme.
 
                       Jeg skal samtidig takke Det Konservative Folkeparti i Ringsted Kredsen for de fire år, 
                       hvor jeg som folketingskandidat har haft glæden af at deltage i det konservative
                       arbejde.”
 
                       Kredsformand Knud Birk Iversen knytter følgende kommentarer til folketings-
                       kandidatens beslutning:
                       ” Det er med beklagelse, men også med fuld forståelse, at kredsbestyrelsen tager
                       Knud Torbøl’s beslutning til efterretning.
 
                       Knud Torbøl’s fire år som folketingskandidat har været præget af et dynamisk
                       engagement med en meget aktiv indsats. Udover arbejdet som folketingskandidat
                       har han også påtaget sig særdeles tidkrævende opgaver som kandidat til Europa-
                       parlamentet og som kredsens spidskandidat ved det seneste amtsrådsvalg.
 
                       Knud Torbøl skal have tak for sin beredvillighed og store indsat for Det Konservative
                       Folkeparti.”
 
 
Ringsted, den 6. maj 2002
Knud Birk Iversen
Kredsformand