Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsrådsgruppen
- Folketingsmedlem
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
Julehilsen

 
Til vælgerforeningsformænd og amtsbestyrelsen

Kære alle

Fra amtsformandens hånd skal der lyde en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Aktivitetsudvalget i amtet, som for tiden består af næstformand i amtet, Knud Birk Iversen, kredsformand Nyk. Sj. Henrik Larsen og undertegnede, holder møde ca. hver 3. uge og i det nye år, vil vi holde aktivitetsmøder hos de lokale vælgerforeninger - i den udstrækning man vil se os.

Vi håber på den måde, at vi lærer hinanden bedre at kende og vi kan hjælpe hinanden med ideer, engagement og motivation begge veje.

Der kan være spørgsmål i den lokale vælgerforening, som vi måske kan bidrage med løsninger på - og endelig kan der være spørgsmål til amtsbestyrelsen, som vi forhåbentlig også kan være behjælpelige med.

Vi håber at der ved møderne, udover formanden, også deltager bestyrelsesmedlemmer.

Så lad mig høre / se fra de vælgerforeninger der vil gi' kaffen i 2004 - og hører jeg ikke noget ringer jeg.

Amtivitetsmøderne plejer at ligge som et fyraftensmøde kl. 16.30 til 18.00 / 18.30.


Anders Pedersen – konservativ
Amtsformand, Vestsjælland

Danmark er heldig med Frederik og Mary

Den 24. September var en stor dag for Danmark, da vi fik nyheden om at Kronprins Frederik skal giftes med Mary Donaldson.

Udover at kronprinsen tilfører det danske monarki endnu en smuk dame, så virker hun også som en stor gevinst for kongehuset, da hun omtales utroligt positivt – vel og mærke ud fra de bemærkninger man har hørt om hende, for hun har jo ikke sagt meget endnu. Mary Donalson virker som om hun har en god baggrund / ballast

Venner, arbejdskammerater og andre har jo kun lovord tilovers for vores nye kronprinsesse.

Politikere, der er knap så royale som mange af os andre, har da heldigvis også udtalt, at  de synes det er dejligt, at de unge mennesker har fundet hinanden, som man udrykker det. Der en én ting disse republikanere ikke forstår…  

Vi har noget meget særligt, som adskiller os fra alle verdens lande – nemlig at Danmark er verdens ældste monarki – hvorfor bruger man i øvrigt ikke det meget mere i vores markedsføring for dansk eksport..?

Alle danske eksporterende virksomheder burde have et specielt logo (sammen med deres eget), som tydeligt viser at Danmark er noget særligt – nemlig verdens ældste monarki.

Danmarks kronprins har nu fundet sin nye dronning – det vil måske virke usmageligt i nogens øre – men det er et kæmpe markedsføringshit i hele verden – og ganske gratis. Pressen hjælper til på fuldt blus fra nu af og frem til brylluppet.

Så dansk eksporterende erhvervsliv – udnyt nu denne enestående chance! Denne chance kunne et præsidentvalg aldrig have givet os.
 
Anders Pedersen – konservativ
Amtsformand, Vestsjælland
 
Marts 2003 - Hvad er det De Konservative har gang i mht. skatten…?
 
 
Læserbrev:
 
Hvad er det De Konservative har gang i mht. skatten…?
 
Lad os prøve med en anden forklaring, på erhvervslivets og fremtidens situation, end den tunge saglige som ingen næsten gider at høre på.

Vi har en togstamme med 1 lokomotiv og 10 vogne.

Lokomotivet er den  del af samfundet der bidrager til bruttonationalproduktet, vognene er den øvrige del af samfundet.

Toget kører fint, men vognene begynder at tabe hjulene. Man låner bare hjulene fra lokomotivet, så kører alle vognene fint igen.

Men hov - lokomotivet kører ikke så godt uden hjul…

- Den store stærke motor i lokomotivet kan ikke overføre kraften til skinnerne uden hjul.

Så langt ud er vi ikke kommet endnu med dansk produktion, men motoren i Danmark er langt stærkere, end hvad vi får ud af den.

- Ressourcerne i Danmark er der, men de bliver ikke udnyttet optimalt. Vi tvinger den danske "togstamme" til at køre dårligere og dårligere, ved at vi stækker lokomotivets mulighed for trækkraft. Hvor mange hjul og hvor mange andre reservedele kan man "låne" fra lokomotivet, og tro, at det stadig kan trække hele togstammen med samme fart alligevel….?

Danmark har arbejdskraften, men det er ved at gå op for arbejdskraften, at det betaler sig ikke at forlange mere i løn, for det æder sig op i skatter og afgifter - næ, nu er det mere fritid man forlanger.

Det er svært at bidrage med noget til bruttonationalproduktet ved at holde fri.

- Men politiske initiativer, som prøver at holde gang i motoren, bliver ikke anerkendt af visse partier. "Man" ønsker jo at tækkes sine vælgere og også at vinde det næste valg…

De Konservative "Danmarks Borgerlige Parti" forsøger med den førte politik at tilføre lokomotivet i Danmark ny energi…Det er jo det - det drejer sig om - med det nye skatteudspil.

Så skal der nok komme mere fart på hele togstammen igen - og der bliver penge til reservehjul og såmænd også kaffe til passagererne.

Man kan ikke beskylde os for at tækkes vælgerne, for al erfaring viser at lavere skat er en dårlig valgsag - men det er en nødvendig sag for vores fælles fremtid.

Anders Pedersen - Konservativ
Labæk 4, 4300 Holbæk
Amtsformand - Vestsjælland
 
 
 
 
December 2002 - Så hjælp dog møbelindustrien..!!
 
Den 13. dec. var der en artikel her i Venstrebladet om "kvaler i møbelindustrien"
 
Træets Arbejdsgiverforening debuterede med en kvartalsvis konjunkturanalyse.
 
Møbeleksporten er gået drastisk ned, og mange møbelproducenter, maskinsnedkerier og andre følgeerhverv må se i øjnene at de går sorte tider i møde.
 
Ikke desto mindre er der altså møbelproducenter der tjener bunker af penge. Hvad gør de..?
 
De fornyer sig - de markedsfører sig - de sætter ind med salg / eksport og flere af dem har en eksportandel på 50 - 60 -70 og 80 %.
 
Der er altså ikke noget galt med danske møbler - der er noget galt med nogle danske møbelproducenter…
 
Hvis man sætter sig tilbage i chefstolen og siger at det er også umuligt alt sammen og kun ser begrænsninger og umuligheder - så forstærker det nedturen.
 
Måske skulle man løfte sig op over det niveau, at det er værkføreren der sidder i kaffepausen og slår nogle nye streger til møbler og i stedet benytte sig af nogle af de mange dygtige designere vi har i dette land.
 
Dernæst: se ud over Danmarks grænser. Der må da være mere end een Lars Larsen i dette land. Skru et koncept sammen med flere producenter og etabler danske møbelhuse / møbelforretninger i udlandet.
 
Kan man etablere Jysk Sengetøjslager i Europa - kan man vel også etablere "Danske Møbler".
 
Alt for mange ser begrænsninger - i stedet for at se muligheder. Er man ikke selv i stand til at se mulighederne, så tag en snak med nogle af dem der har succes.
 
Fedter man med udvikling og salg - kan man heller ikke forvente succes…
 
Anders Pedersen
Labæk 4, 4300 Holbæk
 
PS. Baggrunden for dette indlæg er:
 
Det var i tidernes morgen det erhvervspolitiske der fik mig til at blive mere politisk aktiv. I min professionelle erhvervs- tilværelse arbejder jeg med at knytte virksomhedskontakter mellem underleverandører og producenter inden for jern- og maskinindustrien, plast, elektronik og overfladebehandling. Endelig har jeg også stor kontaktflade til trævare- og møbelindustrien. Jeg hjælper underleverandører med at finde kunder.
 
Jeg har gjort mine erfaringer inden for disse områder gennem de seneste 12 år. Der kan være en verden til forskel fra virksomhed A og virksomhed B. Det problem kan virksomhederne kun selv løse.
 
December 2002 - Politik kan være en svær størrelse

Lørdag den 30. november blev et flertal af gruppeformændene i amtet enige om ny sygehus- sundhedsplan tilpasset de økonomiske forholde amtet lider under.

Kritikerne af aftalen kæmper stadig for lokale interesser. Der er på sin vis forståeligt, men på en måde også noget lokal egoistisk. Hvis amtet skulle tage hensyn til alle lokale interesser, kunne der ikke drives amtspolitik (med den nuværende økonomi).

Fagligt er der meget der tyder på at vi alle vil have mere ud af det, hvis ekspertiserne deles ud, så ikke alle skal være eksperter på alt. Alle kan jo netop ikke være eksperter i alt. - Og ekspertudstyr på alle sygehuse er der ganske enkelt heller ikke penge til.

Borgerne søger også derhen hvor ekspertisen, for netop borgerens sygdom er.
Ovennævnte gav mig anledning til et indlæg i lokalavisen Venstrebladet mandag den 2. december 2002   
 
Politik kan være en svær størrelse…
 
Politik er det muliges kunst.

Endelig lykkedes det at komme overens om amtets foreløbige fremtidige sundhedspolitik. Kritikerne af planen for sundhedspolitikken er stadig ikke tilfredse.

De vil hellere have arbejdspladser end behandlinger.

Det er jo prisen, hvis man i al fremtid vil opretholde de mange mindre sygehuse, frem for en rationalisering på området.

Mon ikke de samme mennesker hellere vil behandles på de sygehuse hvor man er eksperter på området, end på det lokale.

Det er en kendt sag, at vi mennesker ikke er meget for forandringer.

Et andet faktum er, at der mangler ca. 800 læger i Danmark. Det er man jo  ganske enkelt nødt til at forholde sig til. Så samler man kræfterne på færre større enheder, vil "lægemanglen" også være mindre.

Jeg kan også være nervøs for store enheder - kan de styre det..?  
Kritikerne i den nordlige del af amtet minder os med jævne mellemrum om, at man vil huske de konservative til næste valg. Det er jo næsten ikke til at bære al den "gratis" reklame.

Vi vil minde vælgerne om at en stemme på De Konservative - er en stemme for at arbejde for et så effektivt behandlingssystem i Vestsjælland som muligt, inden for de rammer der nu måtte være til rådighed.

De Konservative går ikke ind for at penge fra sundhedssektoren bruges til beskæftigelsespolitik. Jo mere vi skal holde gang i lokale arbejdspladser i sundhedssektoren - jo færre penge til behandling.

Som parti og som politiker (uanset hvilket parti) er det svært at være venner med alle. - Og på den anden side skal vælgerne ikke være i tvivl om, hvad der er den overordnede konservative sundhedspolitik - det er så mange og gode behandlinger som muligt - inden for de mulige og aftalte økonomiske rammer.
 
Den netop indgåede aftale- mellem ansvarlige partier i amtsrådet – sikrer netop hvad borgerne forventer. Et attraktivt sundhedsvæsen der sikre udvikling og kvalitet, samt en betydelig bedre udnyttelse af de samlede personalemæssige ressourcer.

Færre spildte timer og dermed en forøgelse af produktion og behandlinger.

På sigt vil det indebære, at det nødvendige sundhedsfaglige personale forbliver eller flytter til Vestsjælland. At sundhedsvæsenet i Vestsjællands Amt matcher de vedtagne strategier for udviklingen af 3-amtssamarbejde, mellem Roskilde, Storstrøms og Vestsjællands amter. Endelig er det heller ikke uvæsentligt, at udviklingsplanen kombinerer en fortsat hensigtsmæssig og nødvendig udvikling af det samlede sundhedsvæsen med en langsigtet omkostningsreduktion.

Altså bedre sygehus for lidt færre penge.
 
Anders Pedersen - konservativ
Amts- og kredsformand
4300 Holbæk 
November 2002 - Kommentar til Anker Knudsen

Det er for nemt af Anker Knudsen at drive heksejagt på De Konservative amtspolitikere Majken Nevermann og Søren Wolstrup.

Amtspolitikerne er valgt ind for at føre amtspolitik - hvor Anker Knudsen & Co. kun varetager Folkefondens lille "Hassan"...

De Konservatives glemsomhed, skriver Anker Knudsen i et læserbrev den 20 nov. i Venstrebladet.

Jeg tror ikke at De Konservative er mere glemsomme end andre mennesker. Men der sker jo det, at når man bliver valgt ind og skal tage ansvar og bliver konfronteret med den økonomiske virkelighed, så vil det være uansvarligt at lade som om at den økonomiske virkelighed ikke eksisterer.

Men jeg kan forstå på de udmeldinger som kommer fra Anker Knudsen & Co., at amtspolitik må kun føres ud i livet, hvis man altså lige retter ind til højre efter Anker Knudsen & Co.

Selv samme Anker Knudsen har efterhånden været efter alle i amtsrådet, som ikke lige er på linie med ham, både i midten og lidt til højre i amtsrådet.

Indimellem ser man udmeldinger, hvor det skinner igennem at Knudsen egentlig godt er klar over at der skal ske noget andet med Nykøbing sygehus - hvorfor så ikke følge den linie.

Når nu Folkefonden har så meget energi - så brug den dog positivt.

Amtspolitiker Majken Nevermann beskyldes for at svigte sine vælgere. Det er muligt at Knudsen med sin tilsvining af Majken Nevermann, Søren Wolstrup og flere andre kan skade deres valgresultat ved næste valg ( hvis der bliver flere amtsvalg), men det er jo sagen ret ligegyldigt, for nye kandidater der vælges ind bliver også nødt til at forholde sig til den virkelige økonomiske situation - som amtet befinder sig i.

Alternativet for alt det "onde", som den nuværende "amtsregering" står for, må jo være oppositionen - så værsgo Knudsen, så lav lidt reklame for dem. De har jo en meget bedre plan….!? Eller har de..?

Nej, de udskyder problemerne - men det løser jo ikke problemerne.

Jeg tror din personhetz mod Maiken Neverman og Søren Wolstrup falder tilbage på dig selv og dit Co. Vælgerne er jo ikke helt uden tankevirksomhed.
Ingen skal være i tvivl om, at i amtsbestyrelsen hos De Konservative i Vestsjællands Amt har vores amtspolitikere 100 % opbakning til at stå for en økonomisk ansvarlig politik.

Folkefonden er meget aktiv, men efter mit bedste skøn er den negativt aktiv.

Folkefonden er kommet ind i en negativ spiral, som den har svært ved at komme ud af.

Må jeg minde om at vores amtspolitikere er valgt ind i amtsrådet for at føre amtspolitik og ikke sognerådspolitik.

Hvis jeg boede i Nykøbing og var dybt engageret i Sygehuset / arbejdspladserne der følger med det - ville jeg bruge tiden på at skabe nye rammer for sygehuset, f.eks. et center for genoptræning, kurcenter eller privat sygehus. Mulighederne er mange, hvis man først begynder at "lege" med ideerne.
Men det kræver en frisk, positiv og fremadrettet ildsjæl.
 
Anders Pedersen - konservativ
Amts- og kredsformand
4300 Holbæk
 
PS. En mere civiliseret form for dialog ( inden for dørene ) med de lokale amtspolitikere havde noget være mere gavnligt for alle parter, men Anker Knudsen & Co. har da gjort hvad de kunne for at det er svært at forestille sig.
August 2002 - Tillykke med dommen SID…!

Firma på Falster dømt for at underbetale kontanthjælpsmodtagere.

Regler er regler og regler skal overholdes. Det må være konklusionen efter dommen. At det betyder færre ledige i arbejde er bare ærgerligt… For SID er dette åbenbart sort eller hvidt.

Ordningen kunne ellers betyde flere medlemmer til SID, men det sørger de jo selv for at det ikke sker. Hvis SID tilfældigvis var en positiv sparringspartner i disse aktiveringsprojekter, kunne det betyde endda mange nye medlemmer til SID.

Stive fagforeningsregler er medvirkende årsag til mange kedelige historier. Man må håbe at der kommer nye kræfter ind i de lokale formændsstole, der i højere grad kan se nuancerne mellem sort og hvidt.

www.vestamt.konservative.net
August 2002 - Læserbrev: NESA har travlt

NESA har sandelig travlt med "at gøre sig til" i forbindelse med købstilbuddet for NVE.

Her til morgen lå der et brev til "Det Konservative Folkeparti v/ kredsformand Anders Pedersen" i posten. Sammenholdt med de foregående dages kampagne for alle os elforbrugere, må man sige at det ligner et kommandoraid mod NVE og alle os andelshavere.Det er muligt at NVE kan få svært ved at klare sig i det store spil, men for mange i Nordvestsjælland tror jeg også det handler om følelser. Vores lille gode lokale elselskab, skal de "fæle københavnere" ikke bare sådan lige komme og tage fra os. - Og slet ikke på den facon…Men når det er sagt, så er udviklingen ikke til små selskaber på sigt.

Men hvorfor skulle vi sige ja til det første tilbud.NESA vil åbenbart ikke respektere NVE's demokratiske opbygning. Man "forlanger" at NVE spørger alle brugere/ andelshavere.

Det må være repræsentantskabet der skal tage stilling til spørgsmålet, hvis ikke alle regler skal sættes ud af kraft.Her fører NESA sig frem på en højst usympatisk måde.NESA skriver at de har fuld forståelse for, at der nu skal være tid til en demokratisk proces i NVE's bestyrelse og repræsentantskab, derfor gælder tilbuddet til den 17. september 2002, siger bestyrelsesformand Birthe Philip.

Men hvorfor så sende en afstemning ud blandt alle brugere, når man er klar over at det er bestyrelse og repræsentantskab der skal se på sagerne. (Usympatisk…)De kunne næsten lige så godt sige - "sælger I ikke, bliver I skudt ved daggry"….At tænke sig - det er en handel til 2,564 mia. kr. og det drejer sig om 117.000 brugere. Vi har lige til den 17. september 2002 at tænke over tilbuddet - slut..!

Det var ikke lang tid til det, NESA….

Det er muligt at det er klogt at NVE skal være med i en større el-familie på elmarkedet.Vi er for små til at klare os i hhv. NESA og NVE, så vi må lade os købe op af NESA. Hvorfor skulle vi nu tro at det med NESA's ledelse skulle blive bedre. Ifølge Børsen lå NVE og NESA lige dårligt som virksomhed…Der var 14 energiforsyningsselskaber der var bedre drevne end NESA og NVE i Danmark ( Kilde: Energitilsynet på basis af 2000 regnskaber. )NESA har forsøgt sig med venligtsindede forhandlinger med andre selskaber, men uden held.

Er det i virkeligheden bestyrelsen i NESA der har sat sig selv for store mål, så hvis de vil vokse de 100 % som de lovede sig selv for toethalvt år siden, er bestyrelsen ved at være desperat.Vil vi brugere og ejere i NVE være gidsler i det spil..? Jeg tror det er klogt at vi vender skråen og ser om der ikke skulle være bedre tilbud på markedet.

Et tankeeksperiment. Mange store selskaber bliver solgt til udlandet, se eksempelvis TDC, så hvis NESA, eller hvem der nu står bag ( Gentofte Kommune, Københavns Amt, DONG mv. ) har andre store planer mht. salg til udlandet, eller hvis de møder en der er ligeså vækstlysten som de selv, så kunne man tænke sig at den fortjeneste de ville hente, kunne NVE og alle vi andre ligeså godt selv vente på.

Anders Pedersen - De Konservative
Amts- og kredsformand
 
Juni 2002 - Læserbrev: Er det pillerne der vælter Vestsjællands Amts sundhedsbudgetter..?
 
Er det pillerne der vælter Vestsjællands Amts sundhedsbudgetter..?

Sundhedspolitikken er en besværlig sag og vi hører hele tiden om at vi skal spare penge på et område der tilsyneladende bliver større og større.

På alle andre områder lægges der budgetter der skal holdes og som regel også kan overholdes, men på det sundhedspolitiske område er det åbenbart rent "tag selv bord" for behandling og udskrivning af medicin.

Skriver lægerne for meget medicin ud..? Hvem styrer sundhedspolitikken - er det lægerne eller er det politikerne..?

Bliver vi mere syge end tidligere..? Eller bilder vi os ind at vi bliver mere syge end tidligere..?

Svaret hænger i luften…

Så må jeg jo gætte mig til hvad problemet kan være.

For mange kan en dårlig livskvalitet være en af grundene. At vi bliver ældre kan være en anden af grundene, (men det er jo ikke over 1-2-3 år det er sket).

Kan det være en anderledes brug af medicin, som gør at vi modtager dyrere medicin..?

Man kan få mange gode forklaringer når man taler privat med læger.

Når der nu er så mange læger der "privat" kan komme med gode forklaringer, kunne det så ikke være en ide at arrangere en sundhedskonference, hvor alle de gode mennesker der har forklaringerne på problemet kunne komme til orde?

Altså kære amtsledelse, tag et spadestik til en sundhedskonference - der måske følges op af endnu en efter et år.

Send personlige invitationer ud til alle læger, speciallæger og andre inden for denne sektor, der sidder med nøglerne til løsningen på dette kæmpestore spørgsmål.

Vi må håbe på at nogle af de læger der ytrer sig privat også tør stå frem ved en åben konference.  

300 mill. i underskud på amtets konto med nedskæringer og fyringer til følge er desværre en nedtur som vil fortsætte flere år frem, hvis ikke man går anderledes til værks.
 
Anders Pedersen - De Konservative
Amts- og kredsformand

Maj 2002 - KU er død....

Håber at overskriften fik dig op af stolen. Det jeg mener er, at KU er død uden for storbyerne...
 
KU er selvfølgelig ikke død, men set gennem mine briller ( og de er nypudset ) så er KU næsten død. Formand Bendt vil have at vi skal knytte KU tættere til os - ja tak, men det kræver en indsats fra to parter.

For 10 - 15 år siden var der mere gang i KU - men det kunne måske hænge sammen med partiets størrelse og succes på det tidspunkt.
 
KU lever måske i de større byer, men lad os se det i øjnene, ude i landet i de mindre provinsbyer er det næsten umuligt at holde liv i KU, som tingene ser ud i dag.

I stedet for at vi "gamle" skal bruge en masse kræfter på at hhv. starte noget KU op eller holde liv i det, hvorfor så ikke lade vælgerforeningerne eller kredsene foretage nogle aktiviteter for de unge.

De få unge der gerne vil noget - er de ikke bedre tjent med at få en håndsrækning fra "de gamle"....
 
Om det så hedder et selvstændigt KU eller om det hedder "de unge fra vælgerforeningen" er det ikke ligegyldigt. Der er jo store problemer med at styre kassen og medlemskartoteket, hvis "døgnbrænderen" er rejst til København eller Århus for at læse.
 
Kontinuitet er kodeord i denne sammenhæng - og den er jo naturligt nok en svær størrelse i KU samenhæng. Fest og sjov er en del af KU, men det kan vel også lade sig gøre med "De unge fra Vælgerforeningen". De kan jo også stadig kalde sig KU - men jeg tror hip-læseren ved hvad jeg mener.
 
Skal vi hente næste vælgergeneration, så de ved der er noget der hedder De Konservative til næste valg, bruger vi tiden bedre på at sætte aktiviteter i gang rettet mod de unge direkte - i stedet for at bruge tid på at få gang i noget der er "dødt".
 
Det er nu engang lidt nemmere at arbejde for en sag, når man ser kendsgerningerne i øjnene.
 
I Vestsjælland hvor jeg huserer, er der ikke en eneste velfungerende KU forening.

Der er ganske få medlemmer hist og pist, men de kæmper for at holde sammen på de sidste stumper. Igen og igen forsøger de sig med hvervekampagner på deres skole, men jeg synes det ligner mere en pinefuld og langsom død. Havde det været en kat - havde man forlængst givet den sprøjten.
 
Lad os få en ny struktur på samarbejdet mellem de unge og den etablerede del af organisationen. Det kunne være spændende at høre / se din mening.
 
I Vestsjælland arbejder vi på at få et systematisk samarbejde med skoler - men det har jeg nævnt tidligere og vender tilbage med dette, når oplægget er klar. Det er i øvrigt en "ung" der arbejder med oplægget.

Med venlig hilsen
 
Anders Pedersen - amtsformand - Vestsjælland Amt

 
April 2002 - Nyt fra amtsformanden i Vestsjælland

Der er ikke mange unge der interesserer sig synderligt for politik - det er synd og skam, for den førte politik betyder meget for de der er unge i dag og som skal tage over denne generation.
 
Har du klikket ind på denne hjemmeside og når at se blot nogle få af disse linier, så stop op et øjeblik og lad mig tage 4-5 minutter af din tid.

Politik interesserer du dig måske ikke for, men boligforhold, skoleforhold, sundhedsforhold og mange andre ting du støder på i din hverdag interesserer dig, - men det er jo politik. Så det passer ikke, at du ikke interesserer dig for politik.
 
Du har med garanti også en mening om narkokriminalitet, terrorhandlinger, religiøse demonstrationer omkring uroen, eller skal vi kalde det krigen i Mellemøsten. Du er omgivet af "sager" der er politik. 
 
Mere spegede emner som indvandring, verdens folkevandring - kom ikke og sig at du ikke har en mening om det. Det er alt sammen politik.
 
Det er fint at diskutere den slags emner med vennerne, men vennerne har måske lidt svært ved at forklare nogle grunde til at det er sådan og sådan.

På skolen kunne du måske tænke dig nogle ting anderledes (ofte er det noget der koster flere penge), men hvorfor kan man så ikke bare gøre det? Det handler om prioritering - og prioritering er politik.

Du kan selv være med til at præge i hvilken retning tingene skal udvikle sig politisk. Meld dig ind i et parti. Det er ikke sikkert at det lige netop skal være De Konservative, men du kan starte med at rekvirere et partiprogram.
 
De Konservative har et A5 hæfte på 35 sider, som er et sammenkog af partiprogrammet. Sender du en mail til os - sender vi "Fornuft og Fornyelse - Konservative værdier i det 21. århundrede"…
 
Undertegnede er amtsformand i Vestsjællands Amt. Jeg er 49 år, gift og far til 2 piger på hhv. 23 og 25 år. Pigerne er fløjet fra reden for længe siden, men jeg kender til de problemer der er, når man er ung.

Jeg er bekymret, når de unge er i byen og more sig, hvad der følger med af narko mv. Det er ikke småting mine piger kan fortælle hvad de oplever ude i byen.

Det gør mig bekymret på mange unges vegne at narkoen og andre stoffer flyder, som de gør. Det skal vi gøre en fælles indsats mod - de unge og de lidt ældre. Der er også mange andre ting vi skal gøre sammen, men det kræver at du vil være med.
 
Lidt senere på året vil vi gøre, hvad der står i vores magt, for at komme til dig i skoler og andre undervisnings-institutioner, men du er velkommen til at komme os i forkøbet.

Vil du være med til at sætte dine fingeraftryk på fremtiden..?
 
Med venlig hilsen
 
Anders Pedersen - amtsformand - Vestsjælland Amt
 
PS. Du har chancen til at gøre noget nu….!
 

Skriv til amtsformanden

Her kan du skrive en kommentar eller meddelelse til amtsformanden i Vestsjælland amt.
Afsender:
E-mail:
Meddelelse/kommentar