Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
- Folketingsmedlem
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
Søren Wolstrup

Tidligere turistchef

Født 1935

Kapellanvej 43, 4300 Holbæk

Tlf: nr. 5943 4531
Fax nr. 5945 1137

sw@vestamt.dk

 
 
Majken Nevermann

Husholdningslærer

Bogøvej 47, 4500 Nykøbing Sjælland

Tlf. 5991 1958
Fax: 5991 1958

nevermann@nyka.dk

 
Flemming Holm

Tidl. Handelsskoledirektør 

Født 1939

Glentevej 5
4200 Slagelse

Tlf.: 5853 1009
Mobil: 2086 8362
Fax: 5856 1169

fho@vestamt.dk

 
 
Aksel Hansen

Pens. skoleleder

Allindemaglevej 80, 4100 Ringsted

Tlf. 5760 0350
Fax: 5766 5025

arah@vestamt.dk