Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
Brian Arthur Mikkelsen
cand.scient.pol,

Høyrups Allé 37
2900 Hellerup

Kulturminister

Læs mere på Brians Mikkelsens hjemmeside
 
 
Brian Arthur Mikkelsen, cand.scient.pol, Høyrups Allé 37, 2900 Hellerup.

Næstformand for Den Konservative Folketingsgruppe.

Det Konservative Folkeparti. - midlertidigt medlem for Vestsjællands Amtskreds 11.marts - 18.april 1993. Folketingsmedlem fra 21. september 1994.

Født 31. januar 1966 i København, søn af systemkonsulent Arne Mikkelsen og receptionist Winnie Mikkelsen.
Gift med Eliane Wexøe-Mikkelsen. Familien består derudover af fire børn, hvor af de to stammer fra Elianes første ægteskab.

Boesagerskolen 1976-82. Orcas High School 1982-83. Ballerup Gymnasium 1983-86. Københavns Universitet 1986-1994, cand.scient.pol 1994.

Har arbejdet for Ikea 1981-85, for IBM 1986, for GFk/Observa 1990-92 og 1992-1996 for Arbejdsløshedskassen for Selvstændige Erhvervsdrivende (ASE).

I bestyrelsen for KU i Ballerup 1982-90, for Konservative Gymnasiaster smst. 1983-86 og for Ledøje-Smørum Boldklub 1983-84. Forretningsfører for Konservative gymnasiaster 1985-86, landsformand 1986-87. Formand for Nordiske Konservative Gymnasiaster 1986-87. Medlem af forretningsudvalget for KU 1987-89, landsformand 1989-90. Medlem af Executive Committee of Christian Democratic Youth Organisation 1989-90. Medlem af bestyrelsen for FOF 1987-89. Styrelsesmedlem i Dansk Ungdoms Fællesråd 1989-91. Hovedbestyrelsesmedlem i Det Konservative Folkeparti 1989-91 og igen fra 1998. Medlem af Holbæk Seminariums repræsentantskab fra 1994. Medlem af Jernbanerådet fra 1996. Medlem af Teknologirådets repræsentantskab fra 1997.  Rådsmedlem i Rådet for Det Danske Center for Menneskerettigheder fra 1998. Medlem af Det Danske Kulturinstituts repræsentantskab fra 1998. Medlem af Rådet for Større Færdselssikkerhed fra 2000. Medlem af VL-gruppe 7 fra 2000.Medlem af ARTEs repræsentantskab fra 2000.

Medforfatter til "Nicaragua", 1986, "Namibia på vej mod demokrati!, 1988, "Det borgerlige gennembrud", 1991, og "Jorden - og de selvstændige", 1994.

Partiets kandidat i Holbækkredsen fra 1990. Næstformand for den konservative folketingsgruppe, samt medlem af partiets hovedbestyrelse.


"Jeg blev politisk interesseret i en meget ung alder. Jeg skrev eksempelvis mit første læserbrev da jeg var 12 år. Vi diskuterede meget i skolen, og jeg fandt hurtigt ud af, at jeg ville melde mig ind i et parti for at deltage aktivt i det ungdomspolitiske arbejde. Valget faldt på de konservative, fordi partiet - efter min mening - bedst giver mulighed for størst mulig personlig frihed kombineret med en social ansvarlighed. Det væsentligste for mig var et opgør med den socialdemokratiske velfærdsstat, der også dominerede da jeg meldte mig ind hos de konservative.

Det er vigtigt at unge engagerer sig i samfundsdebatten og tager et medansvar. Uden at det skal virke for højtravende kan vi være stolte af vores danske folkestyre, hvor alle har mulighed for at deltage.

Mit politiske udgangspunkt for mit arbejde i dag er at værne om den personlige frihed, der alt for ofte bliver tilsidesat af staten.

I Folketinget arbejder jeg meget med kultur, uddannelse og forskning."


Ordførerskaber: Forsknings-, kultur- og uddannelsesordfører.


Udvalgsposter : Kulturudvalget, Skatteudvalget, Trafikudvalget, Uddannelsesudvalget, Forskningsudvalget og Ø-kontaktudvalget.