Vestsjælland
- Amtsbestyrelsen
- Nyt fra amtsformanden
- Nyt fra amtsrådsgruppen
- Folketingsmedlem
- Medlemmer af amtsrådet
- Folketingskandidater
- Kredsforeninger
- Vælgerforeninger
- Partiets hjemmeside
- Aktivitetskalender
- Presseforum
- Søgning
Pressemeddelelse
 
Lokal konservativ folketingskandidat i Irak

Det kom ikke som nogen stor overraskelse for den konservative bestyrelse i Ringsted Kredsen da kredsformand Knud Birk Iversen mandag aften orienterede bestyrelsen om at partiets folketingskandidat i Vestsjællands Amt - Andreas Boisen, - opstillet i Ringsted Kredsen,  for tiden af rent tjenstlige årsager befinder sig udenfor landets grænser,  - udsendt som en del af de danske styrker i det sydlige Irak.  Her har Andreas Boisen fået ansvaret for den politiske og  sikkerhedsmæssige udvikling i et område, hvis størrelse er lidt mindre end Fyn.

Allerede forud for tiltrædelsen som folketingskandidat havde Andreas Boisen givet bestyrelsen fuld information om sin tilknytning og forpligtigelser overfor Danmarks Internationale Brigade.

Ved hjælp af moderne kommunikationsmidler vil kandidaten, i den periode hvori han er udsendt, varetage kandidatfunktionen i tæt  samarbejde med kredsformanden.

Til kredsbestyrelsen har Andreas Boisen, der er kaptajn i forsvaret givet følgende oplysninger:

” Det er en utrolig spændende opgave jeg har hernede og man kan nærmest dag for dag mærke, hvordan man er med til at ændre samfundet.

Ikke én dag er ens, og netop det gør det spændende. Den ene dag er fredelig og rolig – den næste kan man være med til at eftersætte kidnappere eller smide smuglere væk fra tankstationer.

I Danmark hører man  mest om uroligheder i Bagdad, Najaf mm., men i det danske område er der forholdsvis roligt”.

”Som de danske seere kan se på TV2 i udsendelsen ”Bataljonen” er hverdagen for de danske soldater fredelig og præget af et godt forhold til de lokale irakere.

Indenfor mit arbejdsområde – civil- militært samarbejde – har jeg dagligt kontakt til de lokale politikere og indflydelsesrige sheiker.” fortsætter Andreas Boisen.

Andreas Boisen deltager i omkring 7 byrådsmøder hver uge, ligesom han er ansvarlig for kontakten til den engelske brigade som de danske soldater hører under. Dette betyder at Andreas Boisen har kontakt til de lokale i mindst 5 dage hver uge, noget som giver et godt indblik i den irakiske hverdag.

”Jeg arbejder i snit 6 dage i ugen og bruger den sidste dag til at få vasket tøj, rengjort min beboelsescontainer og slappe lidt af. Det er nemlig noget vi selv skal stå for.” slutter Andreas Boisen.

For yderligere information:
 
Andreas Boisen: +964 780 1125 306 ( virker ikke altid pga. det lokale mobilnet )
40 84 12 56 ( der kan lægges besked, hvorefter der vil blive ringet op fra Irak ).
 
Knud Birk Iversen, kredsformand: 57 61 24 48

Ringsted, den 18. oktober 2004 

Knud Birk Iversen                    Andreas Boisen
kredsformand                          folketingskandidat

 
Tilbage